Disclaimer

Disclaimer

Er is uiterste zorg nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze website, er kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden.
DeGoedkoopsteOfferte.nl aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
DeGoedkoopsteOfferte.nl is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met DeGoedkoopsteOfferte.nl op willen nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier.